All-steel attached lifting scaffolding

Giàn giáo nâng được gắn bằng thép hoàn toàn

Giàn giáo nâng hoàn toàn bằng thép thương hiệu NTP phục vụ dự án Trung tâm Phổ thông Hoàng tử Campuchia, nằm gần Cung điện Sihanoukville ở Campuchia.

Vào tháng 4 năm 2021, giàn giáo nâng hoàn toàn bằng thép của NTP do một khách hàng Campuchia mua đã đến tủ để vận chuyển

Công-te-nơ với giàn giáo nâng hoàn toàn bằng thép đã khởi hành suôn sẻ và được vận chuyển đến Sihanoukville, Campuchia.

Tòa nhà mang tính bước ngoặt ở Sihanoukville, Campuchia được xây dựng bằng giàn giáo nâng hoàn toàn bằng thép NTP của Trung Quốc, là công trình xây dựng an toàn và đáng tin cậy, được bảo vệ tốt và văn minh.

Giàn giáo nâng hoàn toàn bằng thép NTP của Trung Quốc thêm một khung cảnh mới cho Sihanoukville, Campuchia.