The company’s CRM customer relationship management system project started construction

Dự án hệ thống quản lý quan hệ khách hàng CRM của công ty bắt đầu được xây dựng

导语图
Giới thiệu
Vào ngày 6 tháng 1, cuộc họp khởi động dự án hệ thống quản lý quan hệ khách hàng CRM của công ty đã được tổ chức tại phòng họp trên tầng ba.Qi Dashan, phó tổng giám đốc của công ty, đã đến tham dự và có bài phát biểu.
news40
địa điểm gặp mặt
Qi Dashan đã lắng nghe kỹ báo cáo về phương pháp và cách thức thực hiện dự án, khẳng định đầy đủ về kế hoạch thực hiện dự án, đồng thời đưa ra bốn yêu cầu để thực hiện dự án.Đầu tiên, chúng ta phải nâng cao nhận thức và hết sức coi trọng nó.Nhân viên công ty phải hết sức coi trọng việc triển khai hệ thống CRM, tích cực học hỏi và làm chủ các hệ thống mới, mô hình mới và công cụ mới, trao quyền thông qua các phương pháp kỹ thuật số và thông tin hóa, nâng cao hiệu quả năng lực kinh doanh và cấp độ dịch vụ, đồng thời khai thác nhiều giá trị cao hơn và khách hàng trung thành cao.Đảm bảo sự tăng trưởng nhanh chóng về hiệu quả hoạt động của công ty.Thứ hai, chúng ta phải làm rõ sự phân công lao động và đẩy nhanh tiến độ.Chu kỳ thực hiện là khẩn cấp.Các đơn vị, bộ phận liên quan phải củng cố trách nhiệm chính, làm rõ việc phân chia trách nhiệm và các mốc thời gian quan trọng, hợp tác đầy đủ với nhóm triển khai để thực hiện các nhiệm vụ khác nhau và sử dụng các công cụ hệ thống để tối ưu hóa nguồn nhân lực và nâng cao hiệu quả quản lý vận hành.Thứ ba, chúng ta phải đổi mới tư duy và quan tâm đến kết quả thiết thực.Nhóm thực hiện và đơn vị vận hành cần kết hợp điều kiện kinh doanh thực tế, nắm bắt đặc điểm của hệ thống, sử dụng linh hoạt các chức năng của hệ thống, đề xuất mô hình quản lý hiệu quả, chặt chẽ và đổi mới hơn, đồng thời tích hợp sâu công việc dây chuyền với công nghệ thông tin hóa để tạo thành một minh chứng tích hợp Các ứng dụng sáng tạo.Thứ tư, chúng ta phải tập trung đào tạo và tăng cường ứng dụng.Nhóm dự án và các đơn vị liên quan cần chú trọng đến phương pháp đào tạo và chất lượng đào tạo trong quá trình thực hiện dự án, nắm bắt cơ hội đào tạo mùa xuân, mở rộng kênh phổ biến kiến ​​thức, thực hiện giải thích kiến ​​thức và đào tạo ứng dụng vận hành bằng nhiều cách thức và biện pháp, giúp người vận hành nâng cao trình độ quản lý kỹ thuật số và xây dựng một đội ngũ bán hàng có phẩm chất mạnh, năng lực cao và phong cách làm việc chăm chỉ.

Theo báo cáo, hệ thống quản lý quan hệ khách hàng CRM lấy khách hàng làm trung tâm, dựa trên toàn bộ quy trình của vòng đời khách hàng, sử dụng các công nghệ, khái niệm và phương pháp thông tin hợp tác để giúp các công ty có được khách hàng tốt hơn, giữ chân khách hàng, nâng cao giá trị của khách hàng và cải thiện sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng, từ đó nâng cao toàn diện năng lực cạnh tranh và lợi nhuận của doanh nghiệp.Việc triển khai hệ thống này là một phần quan trọng của nền tảng quản lý kỹ thuật số “1 + N” của công ty, giúp kết nối hơn nữa hoạt động sản xuất và kinh doanh, đồng thời thúc đẩy hoạt động kinh doanh của công ty theo hướng quản lý kỹ thuật số và tinh tế.

Tổng cộng có 40 người từ bộ phận quản lý công nghệ của công ty, bộ phận quản lý vận hành, trung tâm mua sắm thông minh, công ty cho thuê, chi nhánh an ninh và các chi nhánh bán hàng khác nhau đã tham gia.

CHẤM DỨT


Thời gian đăng: Jan-06-2022