NTP brand flat-top tower crane

Cần trục tháp phẳng thương hiệu NTP

Cần trục tháp QTZ7030, tải trọng tối đa 16T, chiều dài Jib 70M, phục vụ dự án nhà máy xi măng Siam tại Thái Lan.

Cần trục tháp QTZ7030, tải trọng tối đa 16T, chiều dài Jib 70M, phục vụ các công trình xây dựng mang tính bước ngoặt tại Thái Lan.

Cần trục tháp QTZ7030, tải trọng tối đa 16T, chiều dài Jib 70M, phục vụ dự án nhà máy xi măng Siam tại Thái Lan.

Cần trục tháp QTD160, tải trọng tối đa 12T, chiều dài Jib 55M, đang hoạt động trong dự án nhà máy đường 12.000 tấn ở Lat Buri, Thái Lan.

Cần trục tháp QTD160, tải trọng tối đa 12T, chiều dài Jib 55M, tại Kenya, Châu Phi.