PARTS

CÁC BỘ PHẬN

Cụm chân kiểu bu lông nhúng

Cơ chế hỗ trợ leo trèo cho cần trục tháp

Bảng điều khiển thang máy xây dựng

Bảng điều khiển thang máy xây dựng

Bảng điều khiển thang máy xây dựng

Máy tích hợp điều khiển chuyển đổi tần số thang máy xây dựng

Biến tần thang máy xây dựng

Động cơ thang máy xây dựng

Phần cột vận thăng xây dựng

Cáp

Cơ cấu nâng hạ lắp ráp

Động cơ

Cần cẩu tháp neo bu lông

Khung đính kèm cần trục tháp

Cẩu tháp

Trụ cần trục tháp

Móc cẩu tháp

Cần cẩu tháp kích thước lắp ráp trạm thủy lực

Phần cột cần trục tháp (màu tùy chỉnh)

Cơ cấu quay cẩu tháp

Để biết thêm thông tin về các bộ phận của sản phẩm, vui lòng liên hệ với dịch vụ trực tuyến của chúng tôi.